Formularz zgłoszenia reklamacji

Uzupełnij zgłoszenie reklamacji. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola zaznaczone *

Dane użytkownika (miejsce, gdzie zainstalowane jest urządzenie):
Nazwa firmy / Imię i nazwisko*:

Adres (ulica/miasto)*:

Tel. kontaktowy

Data zakupu / montażu*:

Dane urządzenia:
Model jednostka wewnętrznej*:

Numer seryjny jednostki wewnętrznej*:

Model jednostka zewnętrznej*:

Numer seryjny jednostki zewnętrznej*:

Załącz kopie (skan lub zdjęcie) karty gwarancyjnej:

Opis problemu*:

Wykonane czynności*:

Dane zgłaszającego:
Nazwa firmy*:

NIP*:

Tel. kontaktowy*:

E-mail*:

Data zakupu / nr faktury zakupu*:

Załącz kopie dokumentu zakupu:

Zamawiane części zamienne*:

Adres dostawy części:*

Uwagi:

Dodatkowe załączniki: